Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

america

Bản dịch

Mỹ, Hoa Kỳ

I
travel
to
America
once
a
month
.

Tôi du lịch đến Mỹ mỗi tháng một lần.

Có 10 lời bình

They
return
to
America
.

Họ trở về nước Mỹ.

Có 23 lời bình

She
is
in
America
.

Cô ấy đang ở Mỹ.

Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu