Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

ambulance

Bản dịch

xe cấp cứu, xe cứu thương

Call
an
ambulance
!

Gọi xe cấp cứu!

Có 2 lời bình

An
ambulance

Một xe cấp cứu

Có 3 lời bình

Call
an
ambulance
!

Gọi xe cấp cứu!

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu