Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

already

Bản dịch

rồi

We
know
the
answer
already
.

Chúng tôi biết câu trả lời rồi.

Có 29 lời bình

I
like
her
already
.

Tôi thích cô ấy rồi.

Có 36 lời bình

He
is
already
here
.

Anh ta ở đây rồi.

Có 43 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu