Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

along

Bản dịch

dọc, dọc theo, cùng

We
play
along
the
street
.

Chúng tôi chơi dọc theo con đường.

Có 29 lời bình

What
if
they
take
you
along
?

Nếu họ dẫn bạn theo thì sao?

Có 10 lời bình

They
walk
along
the
castle
.

Họ đi bộ dọc lâu đài.

Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu