Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

allow

Bản dịch

cho phép

I
am
sure
that
they
are
going
to
allow
it
.

Tôi chắc chắn rằng họ sẽ cho phép nó.

Có 20 lời bình

We
are
not
going
to
allow
this
.

Chúng tôi sẽ không cho phép điều này.

Có 2 lời bình

The
governor
is
going
to
allow
this
.

Thống đốc sẽ cho phép điều này.

Có 6 lời bình

Tất cả thể động từ của allow

ngôihiện tạiquá khứ
Iallowallowed
he/she/itallowsallowed
you/we/theyallowallowed

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu