Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

all

Bản dịch

tất cả, đều

Generally
we
all
eat
at
the
table
together
.

Thông thường tất cả chúng tôi cùng ăn tại bàn với nhau.

Có 2 lời bình

I
like
all
of
them
.

Tôi thích tất cả chúng nó.

Có 12 lời bình

Thank
you
all
.

Cảm ơn tất cả các bạn.

Có 53 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu