Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

alcohol

Bản dịch

rượu

He
drinks
alcohol
,
I
drink
water
.

Anh ấy uống rượu, tôi uống nước.

Có 1 lời bình

I
drink
alcohol
.

Tôi uống rượu.

Có 10 lời bình

They
drink
alcohol
.

Họ uống rượu.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu