Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

airport

Bản dịch

sân bay

Are
you
at
the
airport
?

Bạn đang ở sân bay phải không?

Có 26 lời bình

I
eat
breakfast
at
the
airport
.

Tôi ăn bữa sáng ở sân bay.

Có 9 lời bình

I
walk
from
the
airport
.

Tôi đi bộ từ sân bay.

Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu