Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

air

Bản dịch

không khí

It
is
impossible
to
live
without
air
.

Nó là bất khả thi khi sống không có không khí.

Có 1 lời bình

There
is
no
air
on
the
moon
.

Không có không khí ở trên mặt trăng.

Có 19 lời bình

The
air
is
pure
here
.

Không khí thì trong lành ở đây.

Có 17 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu