Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

ago

Bản dịch

trước

I
saw
you
five
weeks
ago
.

Tôi đã thấy bạn năm tuần trước.

Có 19 lời bình

Thirteen
days
ago

Mười ba ngày trước

Có 10 lời bình

A
decade
ago

Một thập kỉ trước

Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu