Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

agent

Bản dịch

đại diện, đại lý

I
do
not
know
the
name
of
the
agent
.

Tôi không biết tên của người đại diện.

Có 0 lời bình

I
am
their
agent
.

Tôi là đại diện của họ.

Có 17 lời bình

Who
is
the
agent
?

Ai là người đại diện?

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu