Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

age

Bản dịch

tuổi, tuổi tác, thời đại

He
writes
about
our
age
.

Anh ấy viết về thời đại của chúng ta.

Có 10 lời bình

What
is
his
age
?

Tuổi của anh ấy là gì?

Có 13 lời bình

Write
your
age
.

Viết tuổi của bạn.

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu