Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

again

Bản dịch

lại, lần nữa

We
cook
the
fish
again
.

Chúng tôi nấu con cá lần nữa.

Có 56 lời bình

He
is
here
again
.

Anh ta lại ở đây.

Có 5 lời bình

See
you
again
!

Hẹn gặp lại!

Có 25 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu