Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

afraid

Bản dịch

sợ

The
mouse
is
afraid
of
us
.

Con chuột thì sợ chúng ta.

Có 66 lời bình

He
is
afraid
of
the
dog
.

Anh ấy thì sợ con chó.

Có 64 lời bình

Why
are
you
afraid
?

Sao bạn sợ?

Có 37 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu