Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

advice

Bản dịch

khuyên, lời khuyên

I
need
some
good
advice
.

Tôi cần một vài lời khuyên tốt.

Có 13 lời bình

Thank
you
for
your
advice
.

Cảm ơn vì lời khuyên của bạn.

Có 14 lời bình

The
advice

Lời khuyên

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu