Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

adventure

Bản dịch

cuộc phiêu lưu

Our
relationship
is
like
an
adventure
.

Mối quan hệ của chúng tôi giống như một cuộc phiêu lưu.

Có 11 lời bình

He
likes
adventure
.

Anh ấy thích cuộc phiêu lưu.

Có 5 lời bình

An
adventure
in
Italy
.

Một cuộc phiêu lưu ở Ý.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu