Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

advantage

Bản dịch

lợi thế, ưu thế

In
basketball
,
tall
players
have
an
advantage
.

Trong bóng rổ, các người chơi cao lớn có một lợi thế.

Có 3 lời bình

It
is
an
advantage
to
know
how
to
use
a
computer
.

Nó là một lợi thế khi biết cách dùng một máy tính.

Có 7 lời bình

In
basketball
,
tall
players
have
an
advantage
.

Trong bóng rổ, các người chơi cao lớn có một lợi thế.

Có 3 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu