Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

add

Bản dịch

thêm, cộng, chèn

Did
the
secretary
add
the
numbers
?

Người thư ký đã cộng những con số à?

Có 1 lời bình

You
did
not
add
the
sugar
!

Bạn đã không thêm đường !

Có 13 lời bình

What
did
you
add
in
the
soup
?

Bạn đã thêm gì vào súp ?

Có 15 lời bình

Tất cả thể động từ của add

ngôihiện tạiquá khứ
Iaddadded
he/she/itaddsadded
you/we/theyaddadded

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu