Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

actor

Bản dịch

diễn viên, nam diễn viên

He
is
an
actor
.

Anh ấy là một diễn viên.

Có 29 lời bình

The
actor

Diễn viên nam

Có 20 lời bình

We
have
tea
and
coffee
for
the
actors
.

Chúng tôi có trà và cà phê cho những diễn viên.

Có 21 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu