Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

action

Bản dịch

hành động

We
need
to
take
action
.

Chúng tôi cần phải hành động.

Có 10 lời bình

We
need
actions
,
not
words
.

Chúng tôi cần những hành động, không phải những lời nói.

Có 13 lời bình

I
am
responsible
for
my
actions
.

Tôi chịu trách nhiệm cho những hành động của mình.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu