Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

act

Bản dịch

hành động

He
explains
his
act
.

Anh ấy giải thích hành động của mình.

Có 31 lời bình

It
is
just
an
act
.

Nó chỉ là một sự giả vờ.

Có 8 lời bình

I
am
not
sorry
for
my
acts
.

Tôi không hối tiếc về những hành vi của tôi.

Có 10 lời bình

Tất cả thể động từ của act

ngôihiện tạiquá khứ
Iactacted
he/she/itactsacted
you/we/theyactacted

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu