Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

achieve

Bản dịch

đạt được, giành được

The
student
is
going
to
achieve
what
she
wants
.

Người sinh viên sẽ đạt được điều cô ấy muốn.

Có 18 lời bình

The
woman
is
going
to
achieve
that
goal
.

Người phụ nữ sắp đạt được mục tiêu đó.

Có 2 lời bình

You
are
going
to
achieve
that
goal
.

Bạn sẽ đạt được mục tiêu ấy.

Có 1 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu