Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

account

Bản dịch

tài khoản

I
have
an
account
at
that
bank
.

Tôi có một tài khoản ở ngân hàng đó .

Có 2 lời bình

How
do
we
take
it
into
account
?

Chúng ta cân nhắc nó bằng cách nào?

Có 19 lời bình

The
first
part
is
the
name
of
the
account
.

Phần đầu tiên là tên của tài khoản.

Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu