Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

accident

Bản dịch

tai nạn

Is
that
the
accident
?

Đó có phải là tai nạn không?

Có 17 lời bình

Did
you
speak
about
the
accident
?

Bạn đã nói về tai nạn chưa?

Có 1 lời bình

Is
that
the
accident
?

Đó có phải là tai nạn không?

Có 17 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu