Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

accept

Bản dịch

chấp nhận

Does
he
accept
your
answer
?

Anh ấy có chấp nhận câu trả lời của bạn không?

Có 6 lời bình

All
I
have
to
do
is
to
accept
it
.

Tất cả những gì tôi phải làm là chấp nhận nó.

Có 3 lời bình

He
does
not
accept
change
.

Anh ấy không chấp nhận sự thay đổi.

Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu