Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

about

Bản dịch

về, khoảng

What
is
the
book
about
?

Quyển sách nói về cái gì?

Có 93 lời bình

I
read
about
you
in
the
newspaper
.

Tôi đọc về bạn trên báo.

Có 45 lời bình

I
write
about
them
.

Tôi viết về họ.

Có 62 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu