Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

able

Bản dịch

có tài, có năng lực, có khả năng

He
is
an
able
man
.

Anh ấy là một người đàn ông có năng lực.

Có 16 lời bình

The
baby
is
not
able
to
use
a
spoon
yet
.

Em bé vẫn chưa thể dùng muỗng .

Có 1 lời bình

I
am
not
able
to
run
today
.

Tôi không thể chạy hôm nay .

Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu