Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

a

Bản dịch

một

A
man
,
a
woman
.

Một người đàn ông, một người phụ nữ.

Có 41 lời bình

I
am
a
man
.

Tôi là một người đàn ông.

Có 12 lời bình

I
am
a
woman
.

Tôi là một người phụ nữ.

Có 165 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu