Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

West

Bản dịch

tây, hướng tây

It
is
in
the
north
-
west
of
the
country
.

Nó ở phía tây bắc của đất nước.

Có 14 lời bình

I
live
in
the
west
coast
.

Tôi sống ở bờ biển phía tây.

Có 8 lời bình

The
west

Hướng tây

Có 14 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu