Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

Wednesday

Bản dịch

thứ Tư

On
Wednesday
afternoons
we
drink
tea
.

Vào những buổi chiều thứ Tư chúng tôi uống trà.

Có 13 lời bình

Monday
,
Tuesday
and
Wednesday

Thứ hai, thứ ba và thứ tư

Có 40 lời bình

Tomorrow
is
Wednesday
.

Ngày mai là thứ Tư.

Có 25 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu