Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

Tuesday

Bản dịch

thứ Ba

They
work
from
Tuesday
to
Thursday
.

Họ làm việc từ thứ Ba đến thứ Năm.

Có 17 lời bình

Monday
,
Tuesday
and
Wednesday

Thứ hai, thứ ba và thứ tư

Có 40 lời bình

Today
is
Tuesday
.

Hôm nay là thứ Ba.

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu