Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

Thursday

Bản dịch

thứ Năm

They
work
from
Tuesday
to
Thursday
.

Họ làm việc từ thứ Ba đến thứ Năm.

Có 17 lời bình

Today
is
not
Thursday
.

Hôm nay không phải ngày thứ Năm .

Có 28 lời bình

On
Thursday
we
drink
beer
.

Vào thứ Năm chúng tôi uống bia.

Có 17 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu