Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

Stone

Bản dịch

đá, hòn đá

There
is
a
stone
in
my
shoe
.

Có một viên đá trong chiếc giày của tôi.

Có 4 lời bình

I
look
at
the
stone
.

Tôi xem viên đá.

Có 1 lời bình

Yellow
stone

Viên đá màu vàng

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu