Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

November

Bản dịch

tháng Mười Một

September
,
October
,
November

Tháng Chín, tháng Mười, tháng Mười Một

Có 12 lời bình

He
swims
in
November
.

Anh ấy bơi trong tháng Mười Một.

Có 23 lời bình

From
March
to
November

Từ tháng Ba đến tháng Mười Một

Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu