Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

Nice

Bản dịch

đẹp, vui, tốt

The
girl
has
a
nice
pink
dress
.

Cô gái có một cái áo đầm màu hồng đẹp.

Có 7 lời bình

I
hope
you
had
a
nice
trip
.

Tôi mong bạn đã có một chuyến đi tốt.

Có 5 lời bình

The
cat
is
a
nice
animal
.

Mèo là một con vật thú vị.

Có 14 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu