Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

Monday

Bản dịch

Thứ Hai

Monday
,
Tuesday
and
Wednesday

Thứ hai, thứ ba và thứ tư

Có 40 lời bình

Monday
is
a
day
.

Thứ Hai là một ngày.

Có 51 lời bình

When
is
Monday
?

Khi nào là thứ Hai?

Có 14 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu