Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

May

Bản dịch

tháng Năm, có thể

May
I
ask
you
for
your
name
?

Tôi có thể hỏi tên của bạn được không?

Có 17 lời bình

May
I
eat
this
orange
?

Tôi có thể ăn quả cam này không?

Có 25 lời bình

March
,
April
,
May
and
June

Tháng Ba, tháng Tư, tháng Năm và tháng Sáu

Có 49 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu