Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

July

Bản dịch

tháng Bảy

He
eats
meat
in
July
.

Anh ấy ăn thịt trong tháng Bảy.

Có 18 lời bình

We
swim
in
July
.

Chúng tôi bơi trong tháng Bảy.

Có 22 lời bình

The
month
of
July

Tháng Bảy

Có 33 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu