Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

January

Bản dịch

tháng Một, tháng Giêng

January
and
February
are
months
of
the
year
.

Tháng Một và tháng Hai là những tháng trong năm.

Có 77 lời bình

I
have
a
dinner
with
him
in
January
.

Tôi có một bữa tối với anh ấy vào tháng Một.

Có 20 lời bình

January
is
a
month
of
the
year
.

Tháng Một là một tháng trong năm.

Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu