Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

Germany

Bản dịch

Đức, nước Đức

I
have
a
flight
to
Germany
.

Tôi có một chuyến bay đến Đức.

Có 11 lời bình

Germany
is
a
country
in
Europe
.

Đức là một nước ở châu Âu.

Có 6 lời bình

A
car
from
Germany

Một cái xe hơi từ nước Đức

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu