Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

Friday

Bản dịch

thứ sáu

Tomorrow
is
not
Friday
.

Ngày mai không phải là ngày thứ sáu.

Có 8 lời bình

I
eat
meat
on
Friday
.

Tôi ăn thịt vào thứ Sáu.

Có 10 lời bình

Today
is
Friday
.

Hôm nay là thứ Sáu.

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu