Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

France

Bản dịch

Pháp, nước Pháp

France
has
a
border
with
Italy
.

Pháp có một đường biên giới với Ý.

Có 6 lời bình

What
is
the
population
of
France
?

Dân số của nước Pháp là bao nhiêu?

Có 29 lời bình

We
come
from
France
.

Chúng tôi tới từ nước Pháp.

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu