Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

Europe

Bản dịch

Âu, châu Âu

I
read
a
magazine
about
transportation
in
Europe
.

Tôi đọc một tạp chí về giao thông ở châu Âu.

Có 2 lời bình

A
trip
to
Europe
.

Một chuyến đi đến châu Âu.

Có 7 lời bình

We
believe
in
Europe
.

Chúng tôi tin vào châu Âu.

Có 22 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu