Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

England

Bản dịch

Anh, nước Anh

We
live
in
different
regions
of
England
.

Chúng tôi sống ở những vùng khác nhau của nước Anh.

Có 8 lời bình

They
live
in
a
little
village
in
England
.

Họ sống trong một ngôi làng nhỏ ở Anh.

Có 13 lời bình

England
is
an
island
.

Nước Anh là một hòn đảo.

Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu