Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

's

Bản dịch

của, sở hữu dành cho danh từ

The
woman
's
newspaper

Tờ báo của người phụ nữ

Có 176 lời bình

The
girl
's
cat

Con mèo của cô gái

Có 112 lời bình

The
boy
's
dog

Con chó của cậu bé

Có 278 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu