Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

Các Khoá Học Trên Duolingo

Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Anh
31,0M người học
Tiếng Tây Ban Nha
27.0M người học
Tiếng Pháp
16.8M người học
Tiếng Nhật
11.6M người học
Tiếng Anh
11,6 mi người học
Tiếng Anh
1.07Cr người học
Tiếng Đức
9.20M người học
Tiếng Hàn Quốc
8.30M người học
Tiếng Anh
8.17 مليو người học
Tiếng Anh
7,78 Tr người học
Tiếng Anh
684万 người học
Tiếng Anh
6,62 млн người học
Tiếng Ý
6.15M người học
Tiếng Anh
5,73 M người học
Tiếng Hoa
5.46M người học
Tiếng Hindi
4.94M người học
Tiếng Nga
4.45M người học
Tiếng Anh
4,24 Mn người học
Tiếng Pháp
4,10M người học
Tiếng Nhật
352万 người học
Tiếng A-rập
3.40M người học
Tiếng Ý
3,01M người học
Tiếng Anh
2,91 Mio người học
Tiếng Tây Ban Nha
2,84 mi người học
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
2.77M người học
Tiếng Bồ Đào Nha
2.51M người học
Tiếng Anh
2,45M người học
Tiếng Bồ Đào Nha
2,29M người học
Tiếng Anh
211万 người học
Beta
Tiếng Hàn Quốc
199万 người học
Tiếng Anh
1,89 Mln người học
Tiếng Anh
1,79 mln người học
Tiếng Tây Ban Nha
1,74 M người học
Tiếng Pháp
1.65 مليو người học
Tiếng Hà Lan
1.54M người học
Tiếng Đức
1,52M người học
Tiếng Pháp
1,47 mi người học
Tiếng La-tinh
1.39M người học
Tiếng Hoa
1,35 Tr người học
Tiếng Thụy Điển
1.27M người học
Tiếng Việt
1.17M người học
Tiếng Tây Ban Nha
1,16 Mio người học
Tiếng Ai-len
1.15M người học
Tiếng Hy Lạp
1.14M người học
Tiếng Ba Lan
1.02M người học
Tiếng Anh
1,01 mln. người học
Tiếng Na-uy
994K người học
Tiếng Đức
926 тыс. người học
Tiếng Pháp
902 Tsd người học
Tiếng Ý
897 mil người học
Tiếng Anh
887 tis. người học
Tiếng Hàn Quốc
88.3万 người học
Tiếng Nga
882K người học
Tiếng Do Thái
874K người học
Tiếng Anh
837 K người học
Tiếng Pháp
79.4万 người học
Tiếng Đức
769 B người học
Tiếng Ý
763 k người học
Tiếng Anh
7.56 ส. người học
Tiếng Anh
75.5만 người học
Tiếng Đức
715 ألف người học
Tiếng Đức
698 k người học
Tiếng Đức
641 mil người học
Tiếng Pháp
632 тыс. người học
Tiếng Bahasa Indonesia
626K người học
Tiếng Anh
623 E người học
Tiếng Anh
613 тис người học
Tiếng Hawai
573K người học
Catalan
557K người học
Tiếng Đan Mạch
549K người học
Tiếng Tây Ban Nha
549 тыс. người học
Tiếng Phần Lan
546K người học
Tiếng Rumani
510K người học
Tiếng High Valyrian
499K người học
Tiếng Wales
489K người học
Tiếng Séc
447K người học
Beta
Tiếng Tây Ban Nha
43.3万 người học
Tiếng Gael Scotland
426K người học
Beta
Tiếng Yiddish
404K người học
Tiếng Nga
382 B người học
Tiếng Swahili
376K người học
Tiếng Ukraina
373K người học
Tiếng Pháp
369 Mila người học
Tiếng Tây Ban Nha
363 Mila người học
Tiếng Hoa
33.2万 người học
Beta
Tiếng Hungary
331K người học
Tiếng Pháp
321K người học
Tiếng Bồ Đào Nha
311 k người học
Beta
Tiếng Klingon
303K người học
Beta
Tiếng Navajo
289K người học
Tiếng Đức
288 Mila người học
Tiếng Esperanto
286K người học
Tiếng Anh
251 χιλ. người học
Tiếng Thụy Điển
244 ألف người học
Tiếng Guarani
239K người học
Beta
Tiếng Ý
23.4万 người học
Tiếng Esperanto
219K người học
Tiếng Thụy Điển
207K người học
Tiếng Đức
206K người học
Beta
Tiếng Esperanto
188 mil người học
Beta
Tiếng Esperanto
107 k người học
Tiếng Đức
97,0 E người học
Tiếng Pháp
8.36万 người học
Đang ấp
Tiếng Ý
hoàn thành 0%
Đang ấp
Tiếng Pháp
hoàn thành 81%
Đang ấp
Tiếng Tây Ban Nha
hoàn thành 80%
Đang ấp
Tiếng Đức
hoàn thành 87%
Đang ấp
Tiếng Thụy Điển
hoàn thành 92%
Đang ấp
Tiếng Ukraina
hoàn thành 88%
Đang ấp
Tiếng Esperanto
hoàn thành 81%
Đang ấp
Tiếng Hoa
hoàn thành 72%
Đang ấp
Tiếng Anh
hoàn thành 15%
Đang ấp
Tiếng Anh
hoàn thành 87%
Đang ấp
Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông)
hoàn thành 99%
Đang ấp
Tiếng Anh
hoàn thành 26%
Đang ấp
Tiếng Anh
hoàn thành 53%
Đang ấp
Tiếng Anh
hoàn thành 13%