Các Khoá Học Trên Duolingo

Tôi nói:
27,1M người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Tây Ban Nha
21.5M người học thực tế
Tiếng Tây Ban Nha cho người nói Tiếng Anh
12.6M người học thực tế
Tiếng Pháp cho người nói Tiếng Anh
10,3 mi người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Bồ Đào Nha
7.06M người học thực tế
Tiếng Đức cho người nói Tiếng Anh
5,17 млн người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Nga
5.06M người học thực tế
Tiếng Nhật cho người nói Tiếng Anh
4.98M người học thực tế
Tiếng Ý cho người nói Tiếng Anh
4,12M người học thực tế
Tiếng Pháp cho người nói Tiếng Tây Ban Nha
4.00 مليو người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng A-rập
3,82 M người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Pháp
3.22M người học thực tế
Tiếng Hàn Quốc cho người nói Tiếng Anh
3.08M người học thực tế
Tiếng Trung Quốc cho người nói Tiếng Anh
28.4L người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Hindi
2,75 Mn người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
2.72M người học thực tế
Tiếng Nga cho người nói Tiếng Anh
2,55 mi người học thực tế
Tiếng Tây Ban Nha cho người nói Tiếng Bồ Đào Nha
239万 người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Trung Quốc
2,38M người học thực tế
Tiếng Ý cho người nói Tiếng Tây Ban Nha
2,31 Mio người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Đức
2,25 Tr người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Việt
2.24M người học thực tế
Tiếng Bồ Đào Nha cho người nói Tiếng Anh
2,15 Mln người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Ý
2,14M người học thực tế
Tiếng Bồ Đào Nha cho người nói Tiếng Tây Ban Nha
1,67M người học thực tế
Tiếng Đức cho người nói Tiếng Tây Ban Nha
1,53 mln người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Ba Lan
1,44 mi người học thực tế
Tiếng Pháp cho người nói Tiếng Bồ Đào Nha
1.34M người học thực tế
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho người nói Tiếng Anh
1.31M người học thực tế
Tiếng Hà Lan cho người nói Tiếng Anh
1,29 M người học thực tế
Tiếng Tây Ban Nha cho người nói Tiếng Pháp
1,25M người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Bahasa Indonesia
1.06M người học thực tế
Tiếng Thụy Điển cho người nói Tiếng Anh
1,04 Mio người học thực tế
Tiếng Tây Ban Nha cho người nói Tiếng Đức
101万 người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Nhật
979K người học thực tế
Tiếng Hy Lạp cho người nói Tiếng Anh
973K người học thực tế
Tiếng Ai-len cho người nói Tiếng Anh
938 K người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Rumani
869 mil người học thực tế
Tiếng Đức cho người nói Tiếng Bồ Đào Nha
846K người học thực tế
Tiếng Do Thái cho người nói Tiếng Anh
834K người học thực tế
Tiếng Ba Lan cho người nói Tiếng Anh
801K người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Hà Lan
783 тыс. người học thực tế
Tiếng Đức cho người nói Tiếng Nga
778K người học thực tế
Tiếng Na-uy cho người nói Tiếng Anh
720 Tsd người học thực tế
Tiếng Pháp cho người nói Tiếng Đức
684K người học thực tế
Catalan cho người nói Tiếng Tây Ban Nha
679 tis. người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Séc
679 E người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Hungary
649 ألف người học thực tế
Tiếng Pháp cho người nói Tiếng A-rập
647K người học thực tế
Tiếng High Valyrian cho người nói Tiếng Anh
62.5만 người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Hàn Quốc
607222 người học thực tế
Tiếng Pháp cho người nói Tiếng Nga
605K người học thực tế
Tiếng Việt cho người nói Tiếng Anh
547K người học thực tế
Tiếng Đan Mạch cho người nói Tiếng Anh
531 k người học thực tế
Tiếng Đức cho người nói Tiếng Pháp
517 mil người học thực tế
Tiếng Ý cho người nói Tiếng Bồ Đào Nha
516883 người học thực tế
Tiếng Tây Ban Nha cho người nói Tiếng Nga
507 k người học thực tế
Tiếng Ý cho người nói Tiếng Pháp
485K người học thực tế
Tiếng Hindi cho người nói Tiếng Anh
484 B người học thực tế
Tiếng Đức cho người nói Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
480K người học thực tế
Tiếng Rumani cho người nói Tiếng Anh
476 тис người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Ukraina
Trong bản Beta: 433K người học thực tế
Tiếng Klingon cho người nói Tiếng Anh
40.4万 người học thực tế
Tiếng Tây Ban Nha cho người nói Tiếng Trung Quốc
399 Mila người học thực tế
Tiếng Pháp cho người nói Tiếng Ý
390K người học thực tế
Tiếng Swahili cho người nói Tiếng Anh
364 ألف người học thực tế
Tiếng Đức cho người nói Tiếng A-rập
356K người học thực tế
Tiếng Esperanto cho người nói Tiếng Anh
Trong bản Beta: 340K người học thực tế
Tiếng Hungary cho người nói Tiếng Anh
338K người học thực tế
Tiếng Guarani (Jopará) cho người nói Tiếng Tây Ban Nha
330K người học thực tế
Tiếng Wales cho người nói Tiếng Anh
327K người học thực tế
Tiếng Ukraina cho người nói Tiếng Anh
319 Mila người học thực tế
Tiếng Đức cho người nói Tiếng Ý
3.15 ส. người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Thái
308K người học thực tế
Tiếng Esperanto cho người nói Tiếng Tây Ban Nha
308K người học thực tế
Tiếng Séc cho người nói Tiếng Anh
294K người học thực tế
Tiếng Nga cho người nói Tiếng Tây Ban Nha
248 χιλ. người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Hy Lạp
244 k người học thực tế
Tiếng Bồ Đào Nha cho người nói Tiếng Pháp
Trong bản Beta: 203K người học thực tế
Tiếng Hawai cho người nói Tiếng Anh
195 B người học thực tế
Tiếng Nga cho người nói Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
151 ألف người học thực tế
Tiếng Thụy Điển cho người nói Tiếng A-rập
Trong bản Beta: 139K người học thực tế
Tiếng Bahasa Indonesia cho người nói Tiếng Anh
Trong bản Beta: 124K người học thực tế
Tiếng Navajo cho người nói Tiếng Anh
Trong bản Beta: 111 mil người học thực tế
Tiếng Esperanto cho người nói Tiếng Bồ Đào Nha
Trong bản Beta: 29,1 Mila người học thực tế
Tiếng Tây Ban Nha cho người nói Tiếng Ý
Đang ấp: đã hoàn thành 55%
Tiếng Pháp cho người nói Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Đang ấp: đã hoàn thành 51%
Tiếng Pháp cho người nói Tiếng Trung Quốc
Đang ấp: đã hoàn thành 62%
Tiếng Tây Ban Nha cho người nói Tiếng A-rập
Đang ấp: đã hoàn thành 47%
Tiếng Đức cho người nói Tiếng Trung Quốc
Đang ấp: đã hoàn thành 75%
Tiếng Thụy Điển cho người nói Tiếng Nga
Đang ấp: đã hoàn thành 99%
Tiếng Ý cho người nói Tiếng Trung Quốc
Đang ấp: đã hoàn thành 23%
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Punjab (Gurmukhi)
Đang ấp: đã hoàn thành 98%
Tiếng Nhật cho người nói Tiếng Trung Quốc
Đang ấp: đã hoàn thành 98%
Tiếng Hàn Quốc cho người nói Tiếng Trung Quốc
Đang ấp: đã hoàn thành 41%
Tiếng Anh cho người nói Tagalog
Đang ấp: đã hoàn thành 71%
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Bengal
Đang ấp: đã hoàn thành 46%
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Tamil
Đang ấp: đã hoàn thành 5%
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Telugu
Đang ấp: đã hoàn thành 68%
Tiếng A-rập cho người nói Tiếng Anh

Các khoá ngôn ngữ được tạo bởi chính người học

Duolingo Incubator cho phép những người thông thạo hai ngôn ngữ bất kì (bilinguist) có thể chia sẻ kiến thức ngôn ngữ của họ với mọi người trên thế giới. Bạn có dám nhận thử thách này không?

Tạo khoá học mới