Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

Các Khoá Học Trên Duolingo

Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Anh
34,2M người học
Tiếng Tây Ban Nha
28.9M người học
Tiếng Pháp
17.7M người học
Tiếng Anh
1.28Cr người học
Tiếng Nhật
12.7M người học
Tiếng Anh
12,2 mi người học
Tiếng Hàn Quốc
10.1M người học
Tiếng Đức
9.95M người học
Tiếng Anh
9,24 Tr người học
Tiếng Anh
9.19 مليون người học
Tiếng Anh
7,61 млн người học
Tiếng Ý
6.87M người học
Tiếng Hindi
6.23M người học
Tiếng Anh
6,12 M người học
Tiếng Hoa
5.82M người học
Tiếng Nga
4.99M người học
Tiếng Anh
475万 người học
Tiếng Anh
4,46 Mn người học
Tiếng Pháp
4,25M người học
Tiếng A-rập
3.77M người học
Tiếng Ý
3,14M người học
Tiếng Anh
3,09 Mio người học
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
2.92M người học
Tiếng Tây Ban Nha
2,88 mi người học
Tiếng Anh
2,84M người học
Tiếng Bồ Đào Nha
2.72M người học
Tiếng Anh
245万 người học
Tiếng Bồ Đào Nha
2,42M người học
Tiếng Nhật
220万 người học
Tiếng Anh
2,04 mln người học
Tiếng Tây Ban Nha
1,89 M người học
Tiếng Anh
1,86 Mln người học
Tiếng Hoa
1,83 Tr người học
Tiếng Pháp
1.81 مليون người học
Tiếng Hà Lan
1.70M người học
Tiếng Việt
1.53M người học
Tiếng Đức
1,51M người học
Tiếng Pháp
1,46 mi người học
Tiếng La-tinh
1.44M người học
Tiếng Thụy Điển
1.36M người học
Tiếng Tây Ban Nha
1,32 Mio người học
Tiếng Hy Lạp
1.31M người học
Tiếng Ba Lan
1.26M người học
Tiếng Ai-len
1.25M người học
Tiếng Đức
1,19 млн người học
Beta
Tiếng Hàn Quốc
119万 người học
Tiếng Hàn Quốc
115万 người học
Tiếng Anh
1,08 mln. người học
Tiếng Ukraina
1.08M người học
Tiếng Na-uy
1.07M người học
Tiếng Pháp
1,03 Mio người học
Tiếng Anh
1.01 ล. người học
Tiếng Anh
939 tis. người học
Tiếng Do Thái
927K người học
Tiếng Ý
904 mil người học
Tiếng Nga
867K người học
Tiếng Anh
856 тис người học
Tiếng Ý
849 k người học
Tiếng Anh
834 K người học
Tiếng Đức
808 B người học
Tiếng Đức
798 ألف người học
Tiếng Anh
74.4만 người học
Tiếng Bahasa Indonesia
739K người học
Tiếng Đức
735 k người học
Tiếng Pháp
719 тыс. người học
Tiếng Anh
697 E người học
Tiếng Pháp
63.9万 người học
Tiếng Tây Ban Nha
635 тыс. người học
Tiếng Đức
607 mil người học
Tiếng Đan Mạch
598K người học
Tiếng Hawai
596K người học
Tiếng Phần Lan
589K người học
Tiếng Rumani
564K người học
Catalan
561K người học
Tiếng High Valyrian
522K người học
Tiếng Séc
511K người học
Tiếng Wales
508K người học
Tiếng Gael Scotland
437K người học
Tiếng Tây Ban Nha
420 Mila người học
Tiếng Swahili
410K người học
Tiếng Pháp
404K người học
Tiếng Pháp
390 Mila người học
Tiếng Nga
384 B người học
Beta
Tiếng Hungary
377K người học
Beta
Tiếng Tây Ban Nha
36.4万 người học
Tiếng Hoa
35.7万 người học
Beta
Tiếng Yiddish
339K người học
Tiếng Bồ Đào Nha
331 k người học
Beta
Tiếng Klingon
309K người học
Tiếng Esperanto
300K người học
Beta
Tiếng Navajo
296K người học
Tiếng Đức
292 Mila người học
Beta
Thổ ngữ Creole ở Haiti
254K người học
Tiếng Đức
252K người học
Tiếng Thụy Điển
233 ألف người học
Tiếng Guarani
230K người học
Tiếng Anh
230 χιλ. người học
Beta
Tiếng Ý
20.9万 người học
Tiếng Thụy Điển
185K người học
Tiếng Esperanto
174K người học
Tiếng Đức
168 E người học
Tiếng Pháp
16.0万 người học
Beta
Tiếng Esperanto
154 mil người học
Tiếng Ý
140 Tsd người học
Beta
Tiếng Esperanto
101 k người học
Tiếng Anh
87.0K người học
Đang ấp
Tiếng Pháp
hoàn thành 82%
Đang ấp
Tiếng Tây Ban Nha
hoàn thành 81%
Đang ấp
Tiếng Đức
hoàn thành 88%
Đang ấp
Tiếng Thụy Điển
hoàn thành 93%
Đang ấp
Tiếng Ukraina
hoàn thành 77%
Đang ấp
Tiếng Hoa
hoàn thành 75%
Đang ấp
Tiếng Anh
hoàn thành 14%
Đang ấp
Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông)
hoàn thành 99%
Đang ấp
Tiếng Anh
hoàn thành 27%
Đang ấp
Tiếng Anh
hoàn thành 49%
Đang ấp
Tiếng Anh
hoàn thành 12%