Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

Các Khoá Học Trên Duolingo

Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Anh
27,4M người học
Tiếng Tây Ban Nha
24.0M người học
Tiếng Pháp
13.5M người học
Tiếng Anh
10,6 mi người học
Tiếng Đức
7.77M người học
Tiếng Nhật
6.31M người học
Tiếng Anh
5,69 млн người học
Tiếng Ý
5.26M người học
Tiếng Anh
4.49 مليو người học
Tiếng Anh
4,37 M người học
Tiếng Pháp
3,89M người học
Tiếng Hàn Quốc
3.67M người học
Tiếng Trung Quốc
3.54M người học
Tiếng Nga
3.26M người học
Tiếng Anh
3,05 Mn người học
Tiếng Anh
303万 người học
Tiếng Tây Ban Nha
2,63 mi người học
Tiếng Ý
2,48M người học
Tiếng Anh
2,28 Mio người học
Tiếng Bồ Đào Nha
2.23M người học
Tiếng Anh
2,21 Tr người học
Tiếng Anh
2,13 Mln người học
Tiếng Bồ Đào Nha
2,09M người học
Tiếng Anh
1,66 mln người học
Tiếng Anh
15.0L người học
Tiếng Đức
1,60M người học
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
1.45M người học
Tiếng Tây Ban Nha
1,42 M người học
Tiếng Pháp
1,40 mi người học
Tiếng Hà Lan
1.34M người học
Tiếng Thụy Điển
1.19M người học
Tiếng Anh
114万 người học
Tiếng A-rập
1.14M người học
Tiếng Anh
1,14M người học
Tiếng Tây Ban Nha
1,08 Mio người học
Tiếng Hy Lạp
1.05M người học
Tiếng Hindi
1.04M người học
Tiếng Anh
950 K người học
Tiếng Ai-len
936K người học
Tiếng High Valyrian
931K người học
Tiếng Đức
886 тыс. người học
Tiếng Anh
878K người học
Tiếng Ba Lan
874K người học
Tiếng Na-uy
840K người học
Tiếng Do Thái
825K người học
Tiếng Anh
792 tis. người học
Tiếng Ý
757 mil người học
Tiếng Pháp
751 ألف người học
Tiếng Pháp
750 Tsd người học
Tiếng Anh
716 E người học
Tiếng Nga
712K người học
Tiếng Nhật
70.1万 người học
Catalan
690K người học
Tiếng Đức
675 mil người học
Tiếng Anh
66.1만 người học
Tiếng Pháp
625 тыс. người học
Tiếng Việt
587K người học
Tiếng Hawai
562K người học
Tiếng Ý
560 k người học
Tiếng Anh
551 тис người học
Tiếng Tây Ban Nha
545 тыс. người học
Tiếng Đức
545 k người học
Tiếng Đức
536 B người học
Beta
Tiếng La-tinh
517K người học
Tiếng Đan Mạch
509K người học
Tiếng Rumani
444K người học
Tiếng Tây Ban Nha
42.5万 người học
Tiếng Hàn Quốc
41.9万 người học
Tiếng Séc
417K người học
Tiếng Đức
392 ألف người học
Tiếng Bahasa Indonesia
381K người học
Tiếng Wales
380K người học
Beta
Tiếng Klingon
376K người học
Tiếng Pháp
366 Mila người học
Tiếng Swahili
362K người học
Tiếng Anh
3.36 ส. người học
Beta
Tiếng Hungary
318K người học
Tiếng Đức
318 Mila người học
Tiếng Ukraina
312K người học
Beta
Tiếng Navajo
309K người học
Tiếng Nga
295 B người học
Tiếng Esperanto
291K người học
Tiếng Bồ Đào Nha
278 k người học
Tiếng Esperanto
269K người học
Tiếng Guarani (Jopará)
262K người học
Tiếng Anh
258 χιλ. người học
Beta
Tiếng Esperanto
227 mil người học
Tiếng Pháp
18.4万 người học
Tiếng Thụy Điển
151 ألف người học
Beta
Tiếng Gael Scotland
75.0K người học
Tiếng Tây Ban Nha
69,4 Mila người học
Tiếng Ý
6.70万 người học
Beta
Tiếng Trung Quốc
1.81万 người học
Beta
Tiếng Thụy Điển
6,08K người học
Đang ấp
Tiếng Pháp
hoàn thành 69%
Đang ấp
Tiếng Tây Ban Nha
hoàn thành 66%
Đang ấp
Tiếng Đức
hoàn thành 51%
Đang ấp
Tiếng Thụy Điển
hoàn thành 85%
Đang ấp
Tiếng Đức
hoàn thành 50%
Đang ấp
Tiếng Anh
hoàn thành 26%
Đang ấp
Tiếng Anh
hoàn thành 40%
Đang ấp
Tiếng Anh
hoàn thành 73%
Đang ấp
Tiếng Anh
hoàn thành 79%
Đang ấp
Tiếng Anh
hoàn thành 21%

Các khoá ngôn ngữ được tạo bởi chính người học

Duolingo Incubator cho phép những người thông thạo hai ngôn ngữ bất kì (bilinguist) có thể chia sẻ kiến thức ngôn ngữ của họ với mọi người trên thế giới. Bạn có dám nhận thử thách này không?

Tạo khoá học mới