Các Khoá Học Trên Duolingo

Tôi nói:
27,4M người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Tây Ban Nha
21.0M người học thực tế
Tiếng Tây Ban Nha cho người nói Tiếng Anh
12.8M người học thực tế
Tiếng Pháp cho người nói Tiếng Anh
10,5 mi người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Bồ Đào Nha
7.18M người học thực tế
Tiếng Đức cho người nói Tiếng Anh
5.38M người học thực tế
Tiếng Nhật cho người nói Tiếng Anh
5353634 người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Nga
5.03M người học thực tế
Tiếng Ý cho người nói Tiếng Anh
4.09 مليو người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng A-rập
4,06M người học thực tế
Tiếng Pháp cho người nói Tiếng Tây Ban Nha
3,92 M người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Pháp
3.36M người học thực tế
Tiếng Hàn Quốc cho người nói Tiếng Anh
3.23M người học thực tế
Tiếng Trung Quốc cho người nói Tiếng Anh
2.82M người học thực tế
Tiếng Nga cho người nói Tiếng Anh
2,80 Mn người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
26.3L người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Hindi
2,60 mi người học thực tế
Tiếng Tây Ban Nha cho người nói Tiếng Bồ Đào Nha
2,40M người học thực tế
Tiếng Ý cho người nói Tiếng Tây Ban Nha
235万 người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Trung Quốc
2,28 Tr người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Việt
2,27 Mio người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Đức
2.22M người học thực tế
Tiếng Bồ Đào Nha cho người nói Tiếng Anh
2,15 Mln người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Ý
2,10M người học thực tế
Tiếng Bồ Đào Nha cho người nói Tiếng Tây Ban Nha
1,64M người học thực tế
Tiếng Đức cho người nói Tiếng Tây Ban Nha
1,57 mln người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Ba Lan
1,42 mi người học thực tế
Tiếng Pháp cho người nói Tiếng Bồ Đào Nha
1.36M người học thực tế
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho người nói Tiếng Anh
1,32 M người học thực tế
Tiếng Tây Ban Nha cho người nói Tiếng Pháp
1.31M người học thực tế
Tiếng Hà Lan cho người nói Tiếng Anh
1,17M người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Bahasa Indonesia
1.08M người học thực tế
Tiếng Thụy Điển cho người nói Tiếng Anh
106万 người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Nhật
1,04 Mio người học thực tế
Tiếng Tây Ban Nha cho người nói Tiếng Đức
993K người học thực tế
Tiếng Hy Lạp cho người nói Tiếng Anh
958K người học thực tế
Tiếng Ai-len cho người nói Tiếng Anh
946 K người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Rumani
839K người học thực tế
Tiếng Do Thái cho người nói Tiếng Anh
834K người học thực tế
Tiếng Ba Lan cho người nói Tiếng Anh
827K người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Hà Lan
820 тыс. người học thực tế
Tiếng Đức cho người nói Tiếng Nga
815K người học thực tế
Tiếng High Valyrian cho người nói Tiếng Anh
802 mil người học thực tế
Tiếng Đức cho người nói Tiếng Bồ Đào Nha
790K người học thực tế
Tiếng Na-uy cho người nói Tiếng Anh
732K người học thực tế
Tiếng Hindi cho người nói Tiếng Anh
722 Tsd người học thực tế
Tiếng Pháp cho người nói Tiếng Đức
711 tis. người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Séc
694 E người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Hungary
683K người học thực tế
Catalan cho người nói Tiếng Tây Ban Nha
675 mil người học thực tế
Tiếng Ý cho người nói Tiếng Bồ Đào Nha
663 ألف người học thực tế
Tiếng Pháp cho người nói Tiếng A-rập
66.0만 người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Hàn Quốc
621542 người học thực tế
Tiếng Pháp cho người nói Tiếng Nga
599K người học thực tế
Tiếng Việt cho người nói Tiếng Anh
536 тыс. người học thực tế
Tiếng Tây Ban Nha cho người nói Tiếng Nga
533K người học thực tế
Tiếng Đan Mạch cho người nói Tiếng Anh
530 k người học thực tế
Tiếng Đức cho người nói Tiếng Pháp
523 k người học thực tế
Tiếng Ý cho người nói Tiếng Pháp
491 B người học thực tế
Tiếng Đức cho người nói Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
491 тис người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Ukraina
Trong bản Beta: 489K người học thực tế
Tiếng Klingon cho người nói Tiếng Anh
484K người học thực tế
Tiếng Nga cho người nói Tiếng Tây Ban Nha
461K người học thực tế
Tiếng Rumani cho người nói Tiếng Anh
41.5万 người học thực tế
Tiếng Tây Ban Nha cho người nói Tiếng Trung Quốc
389 Mila người học thực tế
Tiếng Pháp cho người nói Tiếng Ý
376K người học thực tế
Tiếng Swahili cho người nói Tiếng Anh
376K người học thực tế
Tiếng Séc cho người nói Tiếng Anh
371 ألف người học thực tế
Tiếng Đức cho người nói Tiếng A-rập
Trong bản Beta: 348K người học thực tế
Tiếng Hawai cho người nói Tiếng Anh
339K người học thực tế
Tiếng Wales cho người nói Tiếng Anh
332K người học thực tế
Tiếng Esperanto cho người nói Tiếng Anh
Trong bản Beta: 331K người học thực tế
Tiếng Hungary cho người nói Tiếng Anh
321K người học thực tế
Tiếng Guarani (Jopará) cho người nói Tiếng Tây Ban Nha
3.20 ส. người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Thái
319 Mila người học thực tế
Tiếng Đức cho người nói Tiếng Ý
319K người học thực tế
Tiếng Ukraina cho người nói Tiếng Anh
307K người học thực tế
Tiếng Esperanto cho người nói Tiếng Tây Ban Nha
258 k người học thực tế
Tiếng Bồ Đào Nha cho người nói Tiếng Pháp
257 B người học thực tế
Tiếng Nga cho người nói Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
255 χιλ. người học thực tế
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Hy Lạp
Trong bản Beta: 225K người học thực tế
Tiếng Bahasa Indonesia cho người nói Tiếng Anh
Trong bản Beta: 206K người học thực tế
Tiếng Navajo cho người nói Tiếng Anh
Trong bản Beta: 175 mil người học thực tế
Tiếng Esperanto cho người nói Tiếng Bồ Đào Nha
153 ألف người học thực tế
Tiếng Thụy Điển cho người nói Tiếng A-rập
Trong bản Beta: 46,8 Mila người học thực tế
Tiếng Tây Ban Nha cho người nói Tiếng Ý
Đang ấp: đã hoàn thành 62%
Tiếng Pháp cho người nói Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Đang ấp: đã hoàn thành 98%
Tiếng Pháp cho người nói Tiếng Trung Quốc
Đang ấp: đã hoàn thành 64%
Tiếng Tây Ban Nha cho người nói Tiếng A-rập
Đang ấp: đã hoàn thành 48%
Tiếng Đức cho người nói Tiếng Trung Quốc
Đang ấp: đã hoàn thành 79%
Tiếng Thụy Điển cho người nói Tiếng Nga
Đang ấp: đã hoàn thành 99%
Tiếng Ý cho người nói Tiếng Trung Quốc
Đang ấp: đã hoàn thành 26%
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Punjab (Gurmukhi)
Đang ấp: đã hoàn thành 86%
Tiếng Nhật cho người nói Tiếng Trung Quốc
Đang ấp: đã hoàn thành 98%
Tiếng Hàn Quốc cho người nói Tiếng Trung Quốc
Đang ấp: đã hoàn thành 40%
Tiếng Anh cho người nói Tagalog
Đang ấp: đã hoàn thành 73%
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Bengal
Đang ấp: đã hoàn thành 52%
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Tamil
Đang ấp: đã hoàn thành 19%
Tiếng Anh cho người nói Tiếng Telugu
Đang ấp: đã hoàn thành 68%
Tiếng A-rập cho người nói Tiếng Anh

Các khoá ngôn ngữ được tạo bởi chính người học

Duolingo Incubator cho phép những người thông thạo hai ngôn ngữ bất kì (bilinguist) có thể chia sẻ kiến thức ngôn ngữ của họ với mọi người trên thế giới. Bạn có dám nhận thử thách này không?

Tạo khoá học mới