Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

Các Khoá Học Trên Duolingo

Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Anh
30,1M người học
Tiếng Tây Ban Nha
26.3M người học
Tiếng Pháp
16.4M người học
Tiếng Anh
11,6 mi người học
Tiếng Anh
1.12Cr người học
Tiếng Nhật
10.2M người học
Tiếng Đức
8.88M người học
Tiếng Anh
747万 người học
Tiếng Anh
7.17 مليو người học
Tiếng Hàn Quốc
6.40M người học
Tiếng Anh
5,77 млн người học
Tiếng Ý
5.76M người học
Tiếng Anh
5,75 Tr người học
Tiếng Anh
5,23 M người học
Tiếng Hoa
5.01M người học
Tiếng Hindi
4.71M người học
Tiếng Pháp
4,07M người học
Tiếng Nga
4.01M người học
Tiếng Nhật
399万 người học
Tiếng Anh
3,77 Mn người học
Tiếng A-rập
3.09M người học
Tiếng Ý
2,91M người học
Tiếng Tây Ban Nha
2,88 mi người học
Tiếng Anh
2,76 Mio người học
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
2.37M người học
Tiếng Bồ Đào Nha
2.36M người học
Beta
Tiếng Hàn Quốc
232万 người học
Tiếng Bồ Đào Nha
2,19M người học
Tiếng Anh
1,97 Mln người học
Tiếng Anh
1,94M người học
Tiếng Anh
170万 người học
Tiếng Anh
1,68 mln người học
Tiếng Tây Ban Nha
1,62 M người học
Tiếng Đức
1,57M người học
Tiếng Pháp
1,53 mi người học
Tiếng Hà Lan
1.49M người học
Tiếng La-tinh
1.36M người học
Tiếng Pháp
1.34 مليو người học
Tiếng Thụy Điển
1.20M người học
Tiếng Ai-len
1.10M người học
Tiếng Tây Ban Nha
1,10 Mio người học
Tiếng Hy Lạp
1.04M người học
Tiếng Anh
970K người học
Tiếng Ba Lan
940K người học
Tiếng Na-uy
930K người học
Tiếng Ý
886 mil người học
Tiếng Anh
884 K người học
Tiếng Anh
869 tis. người học
Tiếng Đức
847 тыс. người học
Tiếng Do Thái
847K người học
Tiếng Nga
845K người học
Tiếng Pháp
836 Tsd người học
Tiếng Pháp
82.4万 người học
Tiếng Việt
800K người học
Tiếng Anh
69.7만 người học
Tiếng Ý
683 k người học
Tiếng Đức
679 B người học
Tiếng Đức
678 mil người học
Tiếng Đức
646 k người học
Tiếng Anh
622 E người học
Tiếng Anh
587 тис người học
Catalan
580K người học
Tiếng Đức
579 ألف người học
Tiếng Phần Lan
578K người học
Tiếng Pháp
575 тыс. người học
Tiếng Hawai
561K người học
Tiếng Bahasa Indonesia
526K người học
Tiếng Tây Ban Nha
524 тыс. người học
Tiếng Đan Mạch
521K người học
Beta
Tiếng Tây Ban Nha
49.2万 người học
Tiếng Rumani
463K người học
Tiếng Wales
461K người học
Tiếng Anh
4.54 ส. người học
Tiếng High Valyrian
453K người học
Tiếng Hoa
446 N người học
Tiếng Gael Scotland
428K người học
Tiếng Séc
412K người học
Tiếng Hàn Quốc
40.6万 người học
Tiếng Swahili
364K người học
Tiếng Pháp
362 Mila người học
Tiếng Nga
353 B người học
Tiếng Ukraina
312K người học
Beta
Tiếng Hungary
305K người học
Tiếng Tây Ban Nha
304 Mila người học
Tiếng Bồ Đào Nha
301 k người học
Beta
Tiếng Klingon
292K người học
Tiếng Đức
291 Mila người học
Tiếng Esperanto
278K người học
Tiếng Anh
277 χιλ. người học
Beta
Tiếng Navajo
274K người học
Tiếng Hoa
26.9万 người học
Beta
Tiếng Yiddish
259K người học
Beta
Tiếng Ý
25.2万 người học
Tiếng Thụy Điển
242 ألف người học
Tiếng Guarani
233K người học
Tiếng Esperanto
230K người học
Tiếng Thụy Điển
212K người học
Tiếng Pháp
208K người học
Beta
Tiếng Esperanto
205 mil người học
Tiếng Đức
185K người học
Beta
Tiếng Esperanto
94,7 k người học
Beta
Tiếng Đức
30,9 E người học
Đang ấp
Tiếng Ý
hoàn thành 15%
Beta
Tiếng Pháp
3.72千 người học
Đang ấp
Tiếng Pháp
hoàn thành 77%
Đang ấp
Tiếng Tây Ban Nha
hoàn thành 76%
Đang ấp
Tiếng Đức
hoàn thành 93%
Đang ấp
Tiếng Thụy Điển
hoàn thành 91%
Đang ấp
Tiếng Ukraina
hoàn thành 98%
Đang ấp
Tiếng Esperanto
hoàn thành 78%
Đang ấp
Tiếng Hoa
hoàn thành 68%
Đang ấp
Tiếng Anh
hoàn thành 18%
Đang ấp
Tiếng Anh
hoàn thành 50%
Đang ấp
Tiếng Anh
hoàn thành 52%
Đang ấp
Tiếng Anh
hoàn thành 64%
Đang ấp
Tiếng Anh
hoàn thành 15%