Duolingo
Bắt đầu

Các Khoá Học Trên Duolingo

Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Anh
38,8M người học
Tiếng Tây Ban Nha
32.9M người học
Tiếng Pháp
19.7M người học
Tiếng Anh
1.66Cr người học
Tiếng Anh
13,8 mi người học
Tiếng Nhật
13.5M người học
Tiếng Đức
11.7M người học
Tiếng Anh
11,6 Tr người học
Tiếng Hàn Quốc
11.6M người học
Tiếng Anh
10.9 مليو người học
Tiếng Anh
8,97 млн người học
Tiếng Hindi
8.16M người học
Tiếng Ý
7.95M người học
Tiếng Anh
7,61 M người học
Tiếng Hoa
6.18M người học
Tiếng Nga
5.44M người học
Tiếng Anh
533万 người học
Tiếng Anh
5,18 Mn người học
Tiếng Pháp
4,56M người học
Tiếng A-rập
4.51M người học
Tiếng Anh
3,61 Mio người học
Tiếng Ý
3,40M người học
Tiếng Bồ Đào Nha
3.33M người học
Tiếng Tây Ban Nha
3,30 mi người học
Tiếng Anh
3,28M người học
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
3.01M người học
Tiếng Bồ Đào Nha
2,88M người học
Tiếng Anh
2,85 mln người học
Tiếng Anh
269万 người học
Tiếng Anh
2,48 Mln người học
Tiếng Nhật
244万 người học
Tiếng Tây Ban Nha
2,33 M người học
Tiếng Hoa
2,14 Tr người học
Tiếng Hà Lan
2.02M người học
Tiếng Việt
1.89M người học
Tiếng Pháp
1.88 مليون người học
Tiếng Anh
1.85M người học
Tiếng Pháp
1,67 mi người học
Tiếng Hy Lạp
1.65M người học
Tiếng Ukraina
1.64M người học
Tiếng Đức
1,62M người học
Tiếng Ba Lan
1.60M người học
Tiếng Đức
1,58 млн người học
Tiếng Thụy Điển
1.58M người học
Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông)
158万 người học
Tiếng La-tinh
1.55M người học
Tiếng Tây Ban Nha
1,54 Mio người học
Tiếng Ai-len
1.40M người học
Tiếng Anh
1,35 mln. người học
Tiếng Anh
1,30 млн người học
Beta
Tiếng Hàn Quốc
127万 người học
Tiếng Pháp
1,24 Mio người học
Tiếng Na-uy
1.23M người học
Tiếng Anh
1,19 mil. người học
Tiếng Hàn Quốc
114万 người học
Tiếng Anh
1,12 mil. người học
Tiếng Ý
1,06 mi người học
Tiếng Do Thái
1.06M người học
Tiếng Ý
1,04 M người học
Tiếng Đức
922 B người học
Tiếng Anh
917 E người học
Tiếng Anh
9.13 ส. người học
Tiếng High Valyrian
895K người học
Tiếng Pháp
867 тыс. người học
Tiếng Đức
865 k người học
Tiếng Nga
862K người học
Tiếng Đức
852 ألف người học
Tiếng Bahasa Indonesia
807K người học
Tiếng Pháp
77.8万 người học
Tiếng Tây Ban Nha
772 тыс. người học
Tiếng Anh
72.5만 người học
Tiếng Đan Mạch
703K người học
Tiếng Phần Lan
690K người học
Tiếng Rumani
663K người học
Tiếng Đức
662 mil người học
Tiếng Tây Ban Nha
632 Mila người học
Catalan
629K người học
Tiếng Hawai
623K người học
Tiếng Séc
608K người học
Tiếng Ý
594 Tsd người học
Tiếng Wales
571K người học
Tiếng Pháp
562K người học
Tiếng Pháp
539 Mila người học
Thổ ngữ Creole ở Haiti
473K người học
Tiếng Swahili
469K người học
Tiếng Gael Scotland
456K người học
Tiếng Hungary
443K người học
Tiếng Bồ Đào Nha
421 k người học
Tiếng Nga
415 B người học
Beta
Tiếng Tây Ban Nha
39.2万 người học
Tiếng Đức
379 Mila người học
Tiếng Hoa
37.3万 người học
Tiếng Đức
346K người học
Tiếng Anh
339K người học
Tiếng Anh
335 χιλ. người học
Beta
Tiếng Klingon
298K người học
Tiếng Esperanto
296K người học
Tiếng Đức
281 E người học
Beta
Tiếng Navajo
274K người học
Beta
Tiếng Yiddish
257K người học
Tiếng Zulu
255K người học
Beta
Tiếng Ý
20.9万 người học
Tiếng Guarani
202K người học
Tiếng Pháp
19.2万 người học
Tiếng Thụy Điển
188 ألف người học
Tiếng Thụy Điển
156K người học
Tiếng Esperanto
151 mil người học
Tiếng Esperanto
148K người học
Beta
Tiếng Esperanto
94,1 k người học
Đang ấp
Tiếng Xhosa
hoàn thành 6%