Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

Các Khoá Học Trên Duolingo

Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Anh
36,7M người học
Tiếng Tây Ban Nha
30.9M người học
Tiếng Pháp
18.5M người học
Tiếng Anh
1.51Cr người học
Tiếng Nhật
12.9M người học
Tiếng Anh
12,9 mi người học
Tiếng Đức
10.8M người học
Tiếng Hàn Quốc
10.8M người học
Tiếng Anh
10,7 Tr người học
Tiếng Anh
10.1 مليو người học
Tiếng Anh
8,18 млн người học
Tiếng Hindi
7.48M người học
Tiếng Ý
7.33M người học
Tiếng Anh
6,70 M người học
Tiếng Hoa
5.93M người học
Tiếng Nga
5.19M người học
Tiếng Anh
4,75 Mn người học
Tiếng Anh
458万 người học
Tiếng Pháp
4,34M người học
Tiếng A-rập
4.01M người học
Tiếng Anh
3,34 Mio người học
Tiếng Ý
3,20M người học
Tiếng Anh
3,02M người học
Tiếng Tây Ban Nha
3,00 mi người học
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
2.94M người học
Tiếng Bồ Đào Nha
2.85M người học
Tiếng Anh
257万 người học
Tiếng Bồ Đào Nha
2,49M người học
Tiếng Anh
2,36 mln người học
Tiếng Anh
2,13 Mln người học
Tiếng Tây Ban Nha
2,08 M người học
Tiếng Hoa
2,07 Tr người học
Tiếng Nhật
201万 người học
Tiếng Hà Lan
1.86M người học
Tiếng Pháp
1.80 مليون người học
Tiếng Việt
1.78M người học
Tiếng Đức
1,53M người học
Tiếng Hy Lạp
1.50M người học
Tiếng Pháp
1,50 mi người học
Tiếng La-tinh
1.47M người học
Tiếng Thụy Điển
1.46M người học
Tiếng Tây Ban Nha
1,44 Mio người học
Tiếng Ba Lan
1.42M người học
Tiếng Đức
1,39 млн người học
Tiếng Ukraina
1.38M người học
Tiếng Ai-len
1.35M người học
Tiếng Anh
1,21 mln. người học
Tiếng Pháp
1,15 Mio người học
Tiếng Na-uy
1.15M người học
Tiếng Hàn Quốc
112万 người học
Tiếng Anh
1,09 млн người học
Tiếng Anh
1,05 mil. người học
Beta
Tiếng Hàn Quốc
102万 người học
Tiếng Anh
9.96 ส. người học
Tiếng Do Thái
974K người học
Tiếng Anh
959 K người học
Tiếng Ý
945 mil người học
Tiếng Ý
939 k người học
Tiếng Đức
870 B người học
Tiếng Nga
826K người học
Tiếng Đức
811 ألف người học
Tiếng Anh
810 E người học
Tiếng Đức
792 k người học
Tiếng Bahasa Indonesia
773K người học
Tiếng Pháp
769 тыс. người học
Tiếng Anh
73.3만 người học
Tiếng Tây Ban Nha
677 тыс. người học
Tiếng Đan Mạch
655K người học
Tiếng Pháp
65.0万 người học
Tiếng Phần Lan
637K người học
Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông)
63.0万 người học
Tiếng High Valyrian
616K người học
Tiếng Hawai
609K người học
Tiếng Đức
607 mil người học
Tiếng Rumani
603K người học
Catalan
575K người học
Tiếng Séc
559K người học
Tiếng Anh
551K người học
Tiếng Wales
531K người học
Tiếng Tây Ban Nha
512 Mila người học
Tiếng Pháp
486K người học
Tiếng Pháp
453 Mila người học
Tiếng Gael Scotland
446K người học
Tiếng Swahili
439K người học
Beta
Tiếng Hungary
415K người học
Tiếng Ý
396 Tsd người học
Tiếng Nga
388 B người học
Beta
Thổ ngữ Creole ở Haiti
374K người học
Tiếng Hoa
36.2万 người học
Tiếng Bồ Đào Nha
359 k người học
Beta
Tiếng Tây Ban Nha
34.6万 người học
Tiếng Đức
329 Mila người học
Beta
Tiếng Klingon
305K người học
Tiếng Đức
301K người học
Tiếng Esperanto
299K người học
Beta
Tiếng Yiddish
292K người học
Beta
Tiếng Navajo
288K người học
Tiếng Anh
269 χιλ. người học
Tiếng Đức
220 E người học
Tiếng Anh
211K người học
Tiếng Guarani
209K người học
Tiếng Thụy Điển
200 ألف người học
Beta
Tiếng Ý
19.6万 người học
Tiếng Pháp
17.9万 người học
Tiếng Thụy Điển
161K người học
Tiếng Esperanto
155K người học
Beta
Tiếng Esperanto
138 mil người học
Beta
Tiếng Esperanto
91,2 k người học
Beta
Zulu
70.2K người học
Đang ấp
Tiếng Pháp
hoàn thành 31%
Đang ấp
Tiếng Tây Ban Nha
hoàn thành 22%
Đang ấp
Tiếng Đức
hoàn thành 92%
Đang ấp
Tiếng Thụy Điển
hoàn thành 74%
Đang ấp
Tiếng Ukraina
hoàn thành 0%
Đang ấp
Tiếng Hoa
hoàn thành 0%
Đang ấp
Tiếng Anh
hoàn thành 40%
Đang ấp
Xhosa
hoàn thành 6%
Đang ấp
Tiếng Anh
hoàn thành 91%
Đang ấp
Tiếng Anh
hoàn thành 26%