Liên hệ với chúng tôi

Bạn đang gặp vấn đề à? Tìm trợ giúp ở đây.

Các nhà báo và blogger, vui lòng liên hệ: press@duolingo.com

Quảng cáo với chúng tôi: sponsorships.duolingo.com

Bạn muốn hợp tác với chúng tôi?: partnerships@duolingo.com

Chúng tôi không trả tiền cho dịch vụ quảng cáo. Vui lòng không liên hệ.