Ngôn ngữ

 • Tiếng Pháp - Cấp độ 21
  Cấp độ kế tiếp: 420 KN
  Tổng điểm KN: 18580 KN
 • Tiếng Tây Ban Nha - Cấp độ 11
  Cấp độ kế tiếp: 73 KN
  Tổng điểm KN: 3827 KN
 • Tiếng Ai-len - Cấp độ 9
  Cấp độ kế tiếp: 363 KN
  Tổng điểm KN: 1887 KN
 • Tiếng Đức - Cấp độ 6
  Cấp độ kế tiếp: 37 KN
  Tổng điểm KN: 713 KN
 • Tiếng Ý - Cấp độ 6
  Cấp độ kế tiếp: 64 KN
  Tổng điểm KN: 686 KN
 • Tiếng Bồ Đào Nha - Cấp độ 5
  Cấp độ kế tiếp: 11 KN
  Tổng điểm KN: 439 KN
 • Tiếng Anh - Cấp độ 5
  Cấp độ kế tiếp: 150 KN
  Tổng điểm KN: 300 KN
 • Tiếng Nga - Cấp độ 2
  Cấp độ kế tiếp: 10 KN
  Tổng điểm KN: 110 KN
 • Tiếng Trung Quốc - Cấp độ 1
  Cấp độ kế tiếp: 20 KN
  Tổng điểm KN: 40 KN
 • Tiếng Hà Lan - Cấp độ 1
  Cấp độ kế tiếp: 22 KN
  Tổng điểm KN: 38 KN
 • Tiếng Nhật - Cấp độ 1
  Cấp độ kế tiếp: 40 KN
  Tổng điểm KN: 20 KN
 • Tiếng Wales - Cấp độ 1
  Cấp độ kế tiếp: 40 KN
  Tổng điểm KN: 20 KN
 • Tiếng Đan Mạch - Cấp độ 1
  Cấp độ kế tiếp: 47 KN
  Tổng điểm KN: 13 KN
 • Tiếng Navajo - Cấp độ 1
  Cấp độ kế tiếp: 50 KN
  Tổng điểm KN: 10 KN
 • Tiếng High Valyrian - Cấp độ 1
  Cấp độ kế tiếp: 50 KN
  Tổng điểm KN: 10 KN
 • Tiếng Thụy Điển - Cấp độ 1
  Cấp độ kế tiếp: 50 KN
  Tổng điểm KN: 10 KN
 • Tiếng Hy Lạp - Cấp độ 1
  Cấp độ kế tiếp: 50 KN
  Tổng điểm KN: 10 KN