Ngôn ngữ

 • Tiếng Pháp
  Tổng điểm KN: 19544 KN
 • Tiếng Tây Ban Nha
  Tổng điểm KN: 3827 KN
 • Tiếng Ai-len
  Tổng điểm KN: 1887 KN
 • Tiếng Đức
  Tổng điểm KN: 713 KN
 • Tiếng Ý
  Tổng điểm KN: 686 KN
 • Tiếng Bồ Đào Nha
  Tổng điểm KN: 439 KN
 • Tiếng Anh
  Tổng điểm KN: 300 KN
 • Tiếng Nga
  Tổng điểm KN: 110 KN
 • Tiếng Trung Quốc
  Tổng điểm KN: 40 KN
 • Tiếng Hà Lan
  Tổng điểm KN: 38 KN
 • Tiếng High Valyrian
  Tổng điểm KN: 20 KN
 • Tiếng Nhật
  Tổng điểm KN: 20 KN
 • Tiếng Wales
  Tổng điểm KN: 20 KN
 • Tiếng Đan Mạch
  Tổng điểm KN: 13 KN
 • Tiếng Navajo
  Tổng điểm KN: 10 KN
 • Tiếng Thụy Điển
  Tổng điểm KN: 10 KN
 • Tiếng Hy Lạp
  Tổng điểm KN: 10 KN